WIK (Wet Incassokosten) en de WIKbrief

Lees hier de informatie over de WIK. De Wet Incassokosten.

Dit moet u weten bij een vordering op consumenten.

Per 1 juli 2012 moet een debiteur op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van de WIK. Dit doet men in het algemeen in de brief waarin de debiteur in gebreke stelt.

Belangrijkste is dat men debiteur nog 14 werkdagen gunt om te betalen zonder incassokosten. En dat men aangeeft wat de kosten zullen zijn. Zie tab: Incassokosten

Wanneer een WIK-brief niet op de juiste manier is opgesteld is er een kans dat de incassokosten door de rechter worden afgewezen.

Heeft u vragen over het opstellen van de WIK-brief, neemt u dan contact met mij op.

Wanneer de schuldenaar een consument is, is de buitengerechtelijke kostenregeling van dwingend recht. Het is daardoor niet toegestaan ten nadele van de consument van de nieuwe regeling af te wijken. Ten aanzien van een schuldenaar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is de nieuwe buitengerechtelijke kostenregeling van aanvullend recht en is deze regeling alleen van toepassing indien partijen geen andere afspraken hebben gemaakt.